قوانین سایت

  • پیج شما باید پس از خرید هر یک از تعرفه ها روی حالت عمومی (public) قرار بگیرد به هیچ عنوان خصوصی (private) نباشد.
  • در صورت خرید لایک یا ویو فقط لینک عکس مورد نظر را ارسال کنید.
  • فالووربخر هیچ مسولیتی بابت ریزش فالوورهایی که خرید میکنید ندارد.
  • تمام سفارش ها در حداکثر ۴۸ ساعت صورت میگیرد (فالوورها واقعی هستند و این طبیعی است کمی زمان ببره)
  • بعد از سفارش امکان تغییر یا تعویض لینک و پیج نیس پس با دقت فرم خرید را پر کنید.
  • یک ایمیل یا شماره صحیح در فرم وارد کنید (در صورت مشکل تماس گرفته میشه)

 

  • در قسمت تماس با ما میتوانید از پشتیبانی کمک بخواهید.
  • در صورت عمل نکردن به هر یک از قوانین ذکر شده مسولیت با شماست.